Alle bouwplaatsrisico’s

De aanneming van grote of moeilijke bouwwerken houdt doorgaans ernstige risico’s in. Toch is het best niet de aannemer die een ABR-polis sluit, wel de bouwheer: er wordt dan immers geen btw op aangerekend. In een ABR zijn alle betrokken partijen verzekerd: eigenaar, bouwheer, aannemers, onderaannemers, architecten, studiebureaus, ingenieurs enz.

Voor bepaalde risico’s, zoals woningen en appartementen, zijn er eenvoudige vragenlijsten en vooraf bekende tarieven. Andere bouwprojecten vragen meer studie.

Wanneer sluit u de ABR-polis af?

Vóór de eventuele afbraak van de bestaande gebouwen en machines, als die voorzien is.

De polis ABR bestaat uit twee afdelingen:

 1. De schade aan de werken zelf. Die dekt de schade
  • vanaf het afladen van de materialen, bouwelementen, de keten, het materieel, de plaatsuitrusting en de bouwtoestellen
  • over de bouw zelf, de montage en de testtermijn
  • tot het einde van de tests of de voorlopige oplevering of indienststelling van het bouwwerk
  • en bij het onderhoud ervan: klein en groot onderhoud, de decenale (tienjarige) of controleverzekering
   Bij schade moet er geen akkoord zijn van de maatschappij om de herstelling uit te voeren.
 2. De burgerlijke aansprakelijkheid. Die dekt de periode van de afbraakwerken, de bouw, de montage en de testtermijn en ook de onderhoudsperiode en de decenale. Ook de schade zonder fout, burenhinder, art. 544 en de gekruiste aansprakelijkheid kunnen we dekken.

Wat kunnen we verzekeren?

 • De werken en de te verwerken materialen en bouwelementen; vergeet ook de voorlopige werken niet
 • Het eigen gebrek en de conceptie- en constructiefouten, maar steeds met schade als gevolg (geen schade is bijvoorbeeld als er 20 parkeerplaatsen voorzien waren en er zijn er maar 18 gebouwd)
 • Een bestaand goed, bijvoorbeeld bij aanbouw
 • De bouwplaatsketen, het materieel, de bouwplaatsuitrusting, de bouwtoestellen (tenzij de aannemer daarvoor individueel andere polissen afsloot)
 • Het vervoer
 • De gekruiste aansprakelijkheid (cross liability)

Welke informatie moet u doorgeven bij het sluiten van een ABR-polis?

Hoe meer informatie we van u ontvangen, hoe nauwkeuriger we de premies kunnen berekenen. En dat is gewoonlijk in uw voordeel. Welke gegevens hebben we nodig?

 • De ligging van het risico
 • De duur van de werken (met opbouwperiode, stapsgewijze afschouwing, opleveringen)
 • De bouwbedrijven (aannemers en onderaannemers, als die al bekend zijn)
 • De architecten, studiebureaus, ingenieurs
 • Leveranciers en montagebedrijven
 • De aard van de werken
 • De totale waarde van de werken
 • Als de werken niet in hun geheel verzekerd worden moeten: wat wel?
 • De onderhoudsperiode
 • Specifieke informatie, indien van toepassing: slopingswerken, schoor- en ondersteuningswerken, verbouwingwerken, bestaande bouwwerken, studie van grond en ondergrond, funderingen, ondergrondse werken, concentraties van goederen, overbruggingen, montagerisico’s, nazien van de goede werking, montage-uitrusting, montageperiode, plaatsbeschrijving (ook van het bestaande goed), de grootste overspanning, enz.
 • Bij een eventuele abonnementspolis van de aannemer: tot welke categorie behoort de aannemer, voert hij steeds dezelfde werken uit, wat zijn zijn specialisaties, enz.

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s