Arbeidsongevallen

Elk bedrijf is bij wet verplicht om een polis Arbeidsongevallen en Ongevallen Van en Naar het Werk te sluiten voor al zijn medewerkers – vandaar dat we ook kortweg spreken over de “polis Wet”. Ook u als patroon kunt zich verzekeren volgens het systeem Wet.

Belangrijk bij het sluiten van de Polis Wet

  • Sluit de polis af vóór u de betreffende werknemer in dienst neemt (zware boetes)
  • Geef voor elke werknemer de juiste werkzaamheden op (NACE-code)
  • De maximale tussenkomst van de verzekering is beperkt maar wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2010 is het plafond € 36.809,73 bruto. Personeelsleden met een hoger loon verzekert u best voor een hoger bedrag; het gaat immers meestal over medewerkers die u niet kunt missen.
  • Medewerkers in de buitendienst (en zeker als ze in het buitenland werken) verzekert u best 24 uur op 24. Dat kan volgens een systeem voorzien in de polis Wet of volgens het systeem van veelvouden.
  • Vergeet ook niet de personen aan te geven die bij u tewerkgesteld zijn (systeem VDAB, zoals IBO-stagiairs, maar niet interim-personeel). Ofwel vallen deze mensen onder de polis Wet ofwel worden ze verzekerd in een ongevallenpolis. Vraag ons advies.

Het kan nuttig zijn om voor bepaalde categorieën medewerkers bijkomende polissen af te sluiten, zoals Gewaarborgd Loon of Absenteïsme.

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering Arbeidsongevallen.