Bedrijfsvoertuig

Burgelijke Aansprakelijkheid Auto (verplicht)

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto is VERPLICHT voor elk gemotoriseerd voertuig dat op de openbare weg komt. Deze verplichte verzekering vergoedt de schade aan derden die u heeft veroorzaakt bij het gebruik van uw voertuig. De verplichte verzekering BA Auto biedt ook veschillende extra waarborgen.

Wat is gedekt?

De BA Auto dekt alle lichamelijke en materiƫle schade aan derden alsook de lichaamlijke schade van de passagiers van uw voertuig! Let op: De bestuurder is bij deze basis verzekering niet verzekerd voor lichamelijk schade.

Wie is gedekt?

De verzekeringsnemer, de eigenaar en personen die in opdracht van de verzekeringesnemer rijden met het voertuig in de veronderstelling dat elk van deze personen een geldig rijbewijs of voorlopig rijbewijs bezitten.

Naast de verplichte BA Auto kan u opteren voor extra waarborgen via meer uitgebreide polissen

Omnium (klein) verzekering

Een kleine omnium verzekerd uw wagen tegen schade waarvoor uzelf niet verantwoordelijk bent. U bent beschermd tegen diefstal, glasbreuk, brand, natuurkrachten en botsing met dieren. lees hier meer

Omnium verzekering

Bij deze heeft u alle bescherming zoals bij de kleine omniumen + verzekering van stoffelijke schade, schade aan uw wagen veroorzaakt door uzelf of als gevolg van vandalisme. lees hier meer

Rechtsbijstandverzekering

In geval van een rechtzaak of een conflict met de tegenpartij van een ongeval waarbij uw voertuig betrokken was komt deze verzekering tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat. U wordt ook verdedigd wanneer u bijvoorbeeld vervolgd wordt voor een verkeersovertreding die u zou gepleegd hebben met het verzekerde voertuig. lees hier meer

Bestuurdersverzekering

Dekt lichamelijke schade die een bestuurder in fout oploopt. Deze bestuurder is immers niet verzekerd voor lichamelijke schade in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkeheid auto. lees hier meer

Bijstandsverzekering (wegenhulp)

Een bijstandsverzekering bezorgt je gratis hulp van een gespecialiseerde bijstandsverlener wanneer je in binnen- of buitenland ziek of gekwest bent, autopanne hebt, gerepareerd moet worden, … Daarnaast komt de bijstandsverzekering ook in tal van andere gevallen tussen. Als je geconfronteerd wordt met een probleem, is de bijstandsverlener er om te helpen. Hij organiseert niet alleen de hulp, maar neemt ook de kosten van de bijstand ten laste. De bijstandsverlener zal echte geen kosten terugbetalen die je hebt gemaakt door zelf het probleem proberen op te lossen, behalve in geval van overmacht.