BA na levering

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Werken of Na Levering dekt uw contractuele aansprakelijkheid tegenover derden. De waarborg start vanaf de oplevering van de werken of de levering of verkoop van uw producten, en loopt 10 jaar. Ook al stopt u met uw bedrijf, u blijft verzekerd: de polis blijft meestal lopen tot 3 jaar na de stopzetting.

De polis B.A. Na Werken of Levering dekt de stoffelijke, de onstoffelijke en de lichamelijke schade. De verzekerde sommen zijn altijd beperkt per jaar.

Opgelet
Denk na over de volgende specifieke situaties. Mogelijk hebt u hiervoor bijkomende dekkingen nodig:

 • Onrechtstreekse schade en pure immateriële gevolgschade
 • Let op met de notie “eigen werk”. Zorg dat u die duidelijk bepaalt.
 • Wat met de onderaannemers?
 • Associaties met andere ondernemingen
 • De landen waar u aan levert of waar u gewerkt hebt
 • De handleidingen, voorschriften die u meegeeft of etiketteert
 • Zijn er mogelijke contaminaties, als u voedsel verkoopt?
 • Uw kwaliteitscontrole
 • De conceptie van het product is meestal uitgesloten
 • Ontwikkelingsrisico
 • Gebrekkige producten
 • Wie is de leverancier of maker van de producten? Als die zich bijvoorbeeld ver van hier bevindt, wordt het moeilijk hem bij een schade te betrekken. Kijk eventueel voor een afstand van verhaal tegenover de leverancier/maker
 • Recall of terugroeping van de producten (first or third party recall), en de eventuele mediakosten die u maakt om de kopers te verwittigen
 • Let ook steeds op als u van verzekeringsmaatschappij verandert: is de dekking claimschade?
 • Verschillen in limieten en/of condities
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Kosten voor de wedersamenstelling van data, zelfs zonder fout

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering B.A. Na Werken of Levering.