BA uitbating

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating verzekert uw contractuele aansprakelijkheid in geval vanrechtstreekse, lichamelijke en stoffelijke schade aan derden, veroorzaakt door de uitbating van uw onderneming.

Wat zit er nog in de B.A. Uitbating?

Meestal worden ook de volgende risico’s mee verzekerd:

 • schade door brand, vuur, ontploffing, rook en water, voor stoffelijke en onstoffelijke schade, en milieuhinder (niet voor schade aan toevertrouwde goederen)
 • burenhinder (art. 544)
 • toevertrouwde goederen (enkel als ze hersteld kunnen worden)
 • pure onstoffelijke schade zoals rechtsbijstand

Wat zit er soms niet in?

Als u de volgende risico’s wilt dekken, hebt u vaak een uitbreiding bij uw polis nodig:

 • Art. 544: schade die niet veroorzaakt wordt door de exploitatie van de verzekerde onderneming, de contractuele financiële overdracht ervan
 • Schade aan toevertrouwde goederen die niet hersteld kunnen worden (garages, let op met wagens die bij u staan of getest worden)
 • Schade aan toevertrouwde goederen door brand, vuur, ontploffing, rook en water
 • Gebruikte vervoermiddelen, werktuigen, kranen
 • Laden en lossen van voertuigen, boten enz. van derden
 • Opslag van goederen
 • Ondergrondse leidingen, waarvan op de werf bekend is waar ze liggen
 • Herstellingswerken waarbij de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
 • Grondinstorting, -verzakking en -verschuiving, trillingen
 • Bronbemaling (waarbij de grondwaterspiegel verlaagd wordt)
 • Milieuhinder die niet meteen door een ongeval veroorzaakt wordt
 • Graduele pollutie
 • Werken in het buitenland
 • Inkrimping of beperking van de definitie “eigen werk”
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Persoonlijke aansprakelijkheid van onderaannemers
 • Burgerlijke aansprakelijkheid als opdrachtgever
 • Associaties met andere ondernemingen
 • Informatietechnologie
 • Internetrisico’s
 • Beveiliging van elektronisch betalingsverkeer
 • Verschillen in limieten en/of condities, sublimieten
 • Tweede rang
 • In- en uitbouwkosten

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering B.A. Uitbating.