Bonusplan

Wat is een bonusplan?

Het bonusplan is een vorm van groepsverzekering. De ingelegde premie wordt jaarlijks bepaald volgens behaalde resultaten en in een intern reglement vastgelegd. Deze resultaten moeten objectief meetbaar zijn. Een minimumpremie is vereist en de andere bepalingen voor groepsverzekeringen zin onverminderd van toepassing: aftrekbaarheid van de premie, maximum de 80% regel beleenbaarheid, einddatum en categorie.

Waarom een bonusplan?

Het besef van betrokkenheid bij de presentaties en resultaten van de vennootschap is een hot item elke onderneming zoekt naar middelen om personeeleden efficiënter en gemotiveerder te doen werken en de motor in hoge versnelling te houden. Ook in de verloning is een fundamentele evolutie in die richting merkbaar.

Verschilpunten met de klassieke groepsverzekering

  • De premie kan jaarlijks variëren
  • Het reglement van de groepsverzekering verwijst naar een intern reglement waarin de berekening van de bonus wordt omschreven.
  • De categorie van aan te sluiten personeelsleden verwijst naar de taak en de verloning van het personeelslid zoals bv “de vrachtwagenbestuurder” ipv alle arbeiders.
  • Door mogelijk sterk schommelende premies is een tariefgarantie minder evident.

Centraal in het bonusplan

Er is één hoofdvereiste: de premies worden bepaald in functie van een “objectief intern reglement”. Ligt dit reglement voor altijd vast? Zoals een onderneming zijn doelstellingen kan bijsturen naarmate de markteconomie wijzigt, kan het interne reglement, waar nodig, worden bijgestuurd. Let alleen op dat het reglement objectief blijft.

Enkele voorbeelden

  • Commerciële medewerkers hebben een bonus in functie van de stijging van een omzet.
  • Verantwoordelijken van een machinepark verwerven een bonus in functie van de beperking van het aantal pannes.
  • Vrachtwagenbestuurders genieten van een bonus in functie van het schadevrij rijden.
  • Medewerkers krijgen een bonus in functie van de groei van de afdeling.