BA Familiale

Stel je kind heeft bij het voetballen het venster van je buur als doel aanzien. Ruit kapot. Of je -anders zo brave, lieve,trouwe- hond heeft toch één keer in de broekspijp van een passant gebeten. Of jijzelf hebt met je kruiwagen net dat beetje te kort naast de wagen van je overbuur geaaid. Een kras op de fonkelnieuwe trots van je overbuur…

Wie moet deze schadevergoeden? …. Inderdaad dat ben jij. Jij hebt de schade veroorzaakt. Jij hebt schuld. Er is een “oorzakelijk verband tussen de schade en de schuld”. Niet alleen moreel gesproken, maar zelfs door de wet ben je gehouden die schade te vergoeden. Betalen dus, zonder pardon.

Wanneer je op dit ogenblik een Familiale verzekering of In “Burgerrechtelijk Aansprakelijkheid Privé Leven” af hebt gesloten, zal deze verzekering de schade op zich nemen en hoeft u de schade niet zelf te betalen.

Dus de BA Familiale dekt alle schade veroorzaakt door u of uw gezinsleden?

Dat is weer te sterk uitgedrukt. Een familiale verzekering is onontbeerlijk. Je zou niet zonder mogen willen. Maar toch zijn er situaties waarin je verzekeraar zal weigeren schadevergoeding uit te keren aan de schadelijders.

Een paar voorbeelden:

 • Je eigen kind heeft met de katapult je eigen ruit uit je eigen huis stukgeschoten. Sorry, de verzekering dekt schade die jij of je gezinsleden aan… DERDEN (anderen) veroorzaakt..
 • Je leent even de grasmachine van je vriend. En je had het kunnen verwachten: net als jij die machine in bruikleen hebt, geeft ze de geest! De BA Familaele dekt dit niet want deze verzekering dekt schade die men veroorzaakt met goederen die men onder bewaring heeft en niet de schade aan deze goederen zelf.
 • Het hoeft uiteraard niet gezegd, al doen we het hier toch, dat “opzettelijk” schade veroorzaken nooit zal gedekt zijn in een verzekeringscontract.
 • De schade die veroorzaakt wordt door een voertuig waarvoor een wettelijk verplichte verzekering dient afgesloten te worden, is uiteraard niet verzekerd in een familiale verzekering.
 • Je bent beroepsmatig haarkapper? De schade die je aan je cliënteel bezorgt, dien je te verzekeren door een specifieke BA-verzekering. De schade door je beroep wordt niet gedekt in de familiale… “BA Privé Leven”

De dekking geldt overigens over de ganse wereld. Deze verzekering biedt evenwel ruimere dekkingen dan bovenvermelde strikte omschrijving, zo worden ook gedekt schade veroorzaakt door:

 • uzelf en al uw gezinsleden die bij u inwonen
 • uw huispersoneel en babysit
 • schade aan hotel- en ziekenhuiskamer minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren
 • uw huisdieren (paarden in eigendom afhankelijk van verzekeraar)
 • uw gezinswoning en diens tuin

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade de aansprakelijkheid personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.

Men kan drie formules onderschrijven:

 • Formule 60-plus: Deze formule is bestemd voor een gezin van maximum twee zestigplussers en zonder andere personen ten laste.
 • Formule Alleenstaande: Deze formule is bestemd voor één verzekeringsnemer die alleen woonten die geen minderjarige kinderen heeft.
 • Formule Gezin: Voor gezinnen die niet tot bovenstaande categorieën behoren.