Diefstalverzekering

Uit de statistieken van de federale politie blijkt dat er in België om de 6 à 7 minuten een inbreek gebeurt. Nochtans kunnen we veel doen om dit te vermijden. En dat hoeft geen fortuin te kosten. Bovendien kunnen we ons goed verzekeren voor als het toch is gebeurd. Een diefstalverzekering kan als bijkomende waarborg in de brandverzekering worden onderschreven.

Wat is het doel van een diefstalverzekering?

De diefstalverzekering heeft tot doel de verzekerde financieel te vergoeden voor schade die hij lijdt door de verdwijning, de vernieling of de beschadiging van de inhoud van de woning als gevolg van diefstal of een poging daartoe.

Ze waarborgt de vergoeding van het werkelijke verlies, d.w.z. tegen de werkelijke waarde op het ogenblik van de diefstal. De werkelijke waarde komt overeen met de nieuwwaarde na aftrek van de slijtage.

In welke omstandigheden zijn diefstal en poging tot diefstal gedekt?

De verzekeraars verlenen dekking tegen diefstal of een poging daartoe in de volgende omstandigheden:

  • inbraak;
  • inklimming;
  • gebruik van valse sleutels;
  • gebruik van gestolen of verloren sleutels;
  • heimelijke binnendringing;
  • binnendringing met de medeplichtigheid van een persoon die bevoegd is om het pand te betreden, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van bloedverwanten in opgaande of afdalende lijn, hun echtgenoten of de echtgenoot van de verzekerde;
  • diefstal met geweld of bedreiging van de verzekerde persoon.