D&O (directors & officers lialbility)

Tegenwoordig zijn er tal van gevallen waarin de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijkwordt gesteld voor zijn beheersdaden, zowel tegen zijn onderneming zelf, tegen klanten als tegen derden. De verzekering D&O wil het persoonlijk patrimonium van de bestuurder vrijwaren. De polis dekt niet alleen de aansprakelijkheid maar ook de rechtsbijstand, zowel burgerlijk als strafrechtelijk.

Wie moet u verzekeren?

In de polis verzekert u best iedereen die bestuursdaden doet, dus naast de bestuurders ook de medewerkers die handelen als bestuurder zonder het te zijn, zo ook bestuurders van de filialen (als die er zijn). We bevelen u aan ook alle echtgenotes, erfgenamen enz. mee te verzekeren.

De onderneming kan helpen

Het is best als ook de vennootschap zelf in de polis opgenomen wordt voor wat betreft de verdediging. U kunt dan dezelfde advocaat aanstellen (Clausule PDA). De polis D&O kunt u bovendien best uitbreiden met een polisRechtsbijstand Ondernemingen – al kunnen niet alle ondernemingen een dergelijke polis sluiten.

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering D&O.