Gewaarborgd inkomen

Bent u zelfstandige, kader, arbeider of bediende? Oefent u een vrij beroep uit of bent u huisvrouw?

U denkt waarschijnlijk ‘Gelukkig is er de sociale zekerheid….’

Uit ervaring weten wij dat slechts weinig mensen beseffen hoe laag de uitkeringen kunnen uitvallen.

  • Als bediende, vanaf de 2de maand, ontvangt u slechts 60% van uw brutoloon, met een
    maximum van +/- 1.517,62 € /maand.
  • Als zelfstandige of als iemand die een vrij beroep uitoefent, ontvangt u NIETS gedurende de eerste maand. Vanaf de 2de maand, ontvangt u als alleenstaande ongeveer 16 € /dag en als gezinshoofd iets meer dan 18 €/dag.

Hoe kan u in deze omstandigheden uw familie en uw woning onderhouden, het hoofd bieden aan medische kosten? Of wat met de kosten die het verdere bestaan van uw bedrijf moeten garanderen? De verzekering gewaarborgd inkomen biedt hier een oplossing.

Uitkering bij schadegeval

Wat zal de verzekeraar uitkeren bij een schadegeval?

Hij zal rekening houden met de hoogste van de twee invaliditeitsgraden, voor zover één van de twee minstens 25% bedraagt. De verzekerde zal tijdens de duur van de invaliditeit, en in verhouding tot de graad ervan, een rente ontvangen waarvan hij het bedrag bij het afsluiten van het contract heeft bepaald.
Die rente wordt maandelijks uitgekeerd tot het einde van het schadegeval en uiterlijk tot de einddatum die in de polis is vermeld. Doorgaans valt die einddatum samen met de normale pensioenleeftijd.

Tarief gekoppeld aan de leeftijd bij het afsluiten van het contract

Net als in de levensverzekeringen is het tarief gebonden aan de leeftijd bij het afsluiten van het contract. Het is dus des te hoger naarmate die verzekering op latere leeftijd wordt aangegaan. Het tarief is hoger voor vrouwen dan voor mannen.

Er kunnen kortingen worden toegestaan indien bij de onderschrijving een langere wachttijd wordt overeengekomen.
De wachttijd is de periode die loopt vanaf het optreden van de invaliditeit tot het tijdstip waarop de verzekeraar met de uitkeringen begint. Hoe langer die periode, hoe geringer de verzekeringspremie.
Opdat de verzekerde er nog enig belang bij zou hebben te werken zal de verzekeraar een rente verzekeren die slechts 80 % uitmaakt van het beroepsinkomen na belasting. Bij de vaststelling van het te verzekeren bedrag wordt rekening gehouden met de uitkering van het RIZIV en met de belastingsvermindering op het vervangingsinkomen.