Overlijdensverzekering

Is een vorm van een levensverzekering waarbij er een kapitaal zal uitgekeerd worden bij overlijden van de verzekerde.

Een overlijden heeft voor de familie vaak zware financiële problemen tot gevolg. Wie gaat de opleiding van de kinderen bekostigen? Hoe gaat men zijn huidige levensstandaard behouden? Bovenop een plotse daling van de bestaansmiddelen, komen er soms zware kosten bij zoals de ziekenhuisfacturen, begrafeniskosten en successierechten.
Het is dus verstandig om op zeker te spelen met het onderschrijven van een overlijdensverzekering.

U kunt zelf volgende elementen bepalen:

  • Het bedrag dat zal worden uitgekeerd.
  • De begunstigde
  • Hoe u de premie betaalt? (Koopsom, levenslange of tijdelijke premie)

Ook een overlijdensverzekering geeft een fiscaal voordeel. Aan welke voorwaarden ze hiervoor moeten voldoen leest u hier.

De meest bekende overlijdensverzekering is ongetwijfeld de schuldsaldoverzekering, een variant op de tijdelijke overlijdensverzekering. Bij een schuldsaldoverzekering is het overlijdenskapitaal niet vast gedurende de ganse looptijd van het contract, maar neemt het trapsgewijs af. Voor het indekken van een hypothecaire lening wordt dan ook veelal voor deze formule gekozen.