Kleine risico’s zelfstandigen

Als loontrekkende wordt wordt u automatisch via uw werkgever verzekerd bij een mutaliteit voor zowel de grote risico’s (bevalling, ziekenhuisopname, …) als voor de kleine risico’s (ambulante kosten voor raadplegingen bij dokters, tandartsen, kinesytherapie, apotheek …).

Zelfstandigen die aangesloten zijn bij een sociale kas genieten enkel dekking voor hun grote risico’s. Voor de terugbetaling van de ambulante kosten (of kleine risico’s) moet naar een private verzekeraar gekeken worden. Hiervoor kunt u bij één van onze partners terecht en dit tegen een aantrekkelijke prijs.

Met een verzekering kleine risico’s hoeft u geen schrik meer te hebben om naar de dokter te stappen. De verzekeraar betaalt deze kosten terug a rato van wat bepaald staat in de algemene voorwaarden.

Sommige verzekeraars betalen tot 80% terug van alle medische ambulante kosten, tot zelfs contactlenzen en brillenglazen toe. Met een bijkomende optie te onderschrijven worden zelfs bezoeken aan de tandarts en tandprothesen terugbetaald. Ook alternatieve geneeswijzen worden tot 80% terugbetaald.

Wist u dat uw bijdragen kleine risico’s fiscaal aftrekbaar zijn? Uw bijdragen kleine risico’s zijn tot 50% fiscaal aftrekbaar als beroepskost. Hierdoor daalt uw beroepsinkomen dat als basis dient voor de berekening van uw sociale bijdragen voor het volgend jaar. U recupeert op die manier tot 70% van uw betaaalde bijdragen Kleine Risico’s.

Uiteraard kunnen ook uw niet verzekerde gezinsleden worden opgenomen in uw contract.

Wij kunnen u het gepaste advies geven inzake de juiste formule aangepast aan uw situatie.