Machinebreuk en exploitatieverlies

De polis Machinebreuk dekt veel risico’s die uitgesloten zijn in een brandverzekering maar is geen verzekering alle risico’s. Plotselinge en onvoorziene schades, en natuurlijk alle in de polis aangeduide risico’s worden verzekerd.

Alle Risico’s Elektronica

De meeste machines zijn elektronisch gestuurd. Daarvoor neemt u best een verzekering Alle Risico’s Elektronica of een polis Computer.

Wat is de waarde van uw machine?

Let altijd op dat u goed verzekerd bent. De nieuw-vervangingswaarde van een machine is de waarde van het te vervangen stuk of de totale installatie, plus de verpakkingskosten, het vervoer langs de normale weg, de montage en de niet-aftrekbare btw. De werkelijke waarde is de nieuw-vervangingswaarde min de slijtage en de technische afschrijving. Bij gedeeltelijke schade aan een machine moeten de kosten (werk en stukken min slijtage en technische afschrijving) kleiner zijn dan de werkelijke waarde, anders krijgt u alleen de werkelijke waarde vergoed, min de residuwaarde (herbruikbare stukken) en de vrijstelling.

Exploitatieverlies na machinebreuk

U kunt zich ook verzekeren tegen een uitbatingverlies door een machinebreuk. De waarde hangt af van de antwoorden op (minstens) de volgende vragen:

 • Hebt u verschillende machines nodig om het eindproduct te produceren?
 • Hebt u controle over de capaciteit van de machines?
 • Zijn er genoeg stroombronnen?
 • Als er één machine uitvalt, valt dan heel de productie stil?
 • Zijn er vervangmachines en zijn ze snel beschikbaar?
 • Worden de machines door een centrale computer gestuurd of heeft elke machine een eigen sturing?
 • Moet het exploitatieverlies van de computer verzekerd worden?
 • Hebt u speciaal opgeleid personeel?
 • Hebt u een eigen onderhoudsdienst?
 • Hoelang heeft het geduurd om uw machines uit te denken en te fabriceren?
 • Hebt u een fabricatieschema?

Temperatuurs- en atmosferische veranderingen

Bij een koelinstallatie, diepvriezer, oven of drooginstallatie enz. kunnen temperatuursveranderingen ontstaan door machinebreuk. Bij gascellen (bijvoorbeeld voor fruit) kunnen bovendien atmosferische veranderingen ontstaan. Bij zulke temperatuurs- en atmosferische veranderingen is het belangrijk niet alleen de koopwaar te verzekeren maarook het materieel. Dat kan immers ook beschadigd of vernield raken door bijvoorbeeld oververhitting.

Accidenteel verlies van vloeistoffen (coulage)

Deze polis richt zich in de eerste plaats tot de petroleum- en chemische nijverheid, de gasindustrie, de alcohol- en wijnhandel en de suiker- en veevoedersector. De bekendste waarborgen zijn breuk van citernes, van ondergrondse en bovengrondse pijleidingen en van hun sluitingen.

Voor accidenteel verlies van vloeistoffen moet u gewoonlijk een polis Machinebreuk onderschrijven.

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering Machinebreuk, Temperatuurs- en atmosferische veranderingen of Accidenteel verlies van vloeistoffen.