Pensioensparen

Laat de fiscus uw pensioen sponsoren én betaal minder belastingen.
Welk bedrag kan u aftrekken van u belasting?

U geniet een gewaarborgde minimumrentevoet op het gespaarde bedrag én u krijgt een deelname in de winst.

Uw pensioenspaarplan in 7 trefwoorden

 • rendabel: geniet een gewaarborgd minimum rentevoet op de verrichte stortingen, verhoogd met de jaarlijkse belastingsvrije winstdeelname
 • soepele betalingen: u wilt sparen, en meestal lukt dat ook. Maar in juli wilt u toch met vakantie, in september zijn er de schoolspullen… U stort wanneer en zoveel u wilt.
 • eenvoudig: het openen van een pensioenspaarplan is heel eenvoudig en er is geen medische acceptatie vereist.
 • duidelijk: pensioenspaarders ontvangen elk jaar een rekeninguittreksel dat een duidelijk overzicht geeft van de stortingen, deelneming in de winst, de geldopvragingen en de kosten.
 • discreet: misschien spaart u voor zichzelf, maar het kan ook gebeuren dat u voor een ander gezinslid een spaarkapitaal wenst op te bouwen, zonder dat de begunstigde daarvan op de hoogte is.
 • volledig: Ons pensioenspaarplan is een totaal concept dat u toelaat:
  • te sparen zoveel en wanneer je wil
  • elk jaar fiscaal voordeel te genieten op de betaalde premies
  • een aanvullende overlijdens-of invaliditeitsverzekering af te sluiten
 • fiscaal interessant: realiseer een fiscale winst tussen 30% en 40% (vermeerderd met de gemeentebelastingen) van de gestorte premies