Proeven

U kunt een verzekering afsluiten voor het testen van machines na de montage. Het is daarbij belangrijk, net als in de polis Montage , om de periode van de tests nauwkeurig te bepalen. Bij schade na deze periode wordt de verzekering Machinebreuk van de eigenaar aangesproken.

Juiste materialen

In de polis Proeven is schade door inwendige oorzaken van de machines gedekt. Voorwaarde is wel dat hetmateriaal moet beantwoorden aan het gebruik waarvoor het bestemd is, zelfs al is het vrij van gebreken of conceptfouten. Een antennemast waarvan het metaal te zwak is, is bijvoorbeeld niet verzekerd.

Om onderverzekering te vermijden moet de verzekerde som gelijk zijn aan de nieuw-vervangingswaarde (de waarde van het te vervangen stuk of de totale installatie, plus de verpakkingskosten, het vervoer langs de normale weg, de montage en de niet-aftrekbare btw).

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering Proeven.