Rechtsbijstand

Neemt de verdediging van de verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; de ten laste neming van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

  • Burgerlijk verhaal
  • Onvermogend van derden
  • Strafrechtelijke verdediging
  • Voor onroerend goed

Bovenvermelde overzicht is louter informatief. Juiste waarborgen en dekkingsmodaliteiten worden u samen met de offerte overgemaakt.

Wij kunnen u het gepaste advies geven inzake de juiste formule aangepast aan uw situatie.