Schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van het kapitaal dat overeenstemt met het nog af te lossen bedrag van uw lening, wanneer u overlijdt vóór de vervaldag van het contract. .De bedoeling van deze verkekering is de nabestaanden te beschermen tegen financiële problemen bij een overlijden van de begunstigde.

Zou kan u een schuldsaldoverzekering nemen waarbij bij overlijden de partner nog slechts 1/3 of 1/2 (vrij te kiezen) van het nog af te lossen bedrag moet betalen. U voorkomt met deze verzekering dat 1 persoon een volledige lening in zijn eentje moet aflossen.

Bij het aangaan van een lening wordt dit soort verzekering verplicht door de kredietverstrekker.

De werking van een schuldsaldoverzekering ?
Wanneer u leent, ondertekent u een overlijdensverzekering “schuldsaldoverzekering” die dezelfde duur en hetzelfde startkapitaal heeft als uw lening. Het verzekerde kapitaal neemt af naar gelang uw aflossingen. Wanneer u overlijdt voor het einde van de terugbetaling, zal de verzekeraar – in plaats van uw erfgenamen – het resterende kapitaal terugbetalen aan de kredietverstrekker. Zo wordt uw schuld volledig afgelost.

Wanneer u met twee een lening aangaat, zal de kredietverstrekker eisen dat het volledige kapitaal wordt verzekerd. Aan u om het kapitaal te verdelen onder de twee partners, rekening houdend met het feit dat wanneer één van beiden overlijdt, de andere zijn deel van de lening verder moet aflossen. Het deel dat de overlevende partner moet betalen kan beslist wordt aan het begin van het contract.

Kan ik mijn verzekeringsmaatschappij kiezen?

Ja, koppelverkoop is immers verboden. Uw kredietverstrekker kan u geen verzekeringsmaatschappij opleggen. U kan vrij de maatschappij kiezen die voor u het meest voordelig is.
De kredietverstrekker kan echter zijn rentevoetkorting moduleren indien u de schuldsaldoverzekering niet bij hem onderschrijft.

Premieberekening?
Het bedrag van uw premie hangt rechtstreeks af van uw kans op overlijden tijdens de looptijd van het contract, de duur van het contract en het verzekerd bedrag. Uw premie zal variëren naar gelang uw geslacht, uw leeftijd, uw gedrag als roker of niet-roker, …
De meeste maatschappijen bieden een korting aan voor vrouwen en niet-rokers, evenals voor bedragen hoger dan 75.000,00 € per hoofd.

Hoe onderschrijven?
Wanneer u uw verzekeringsaanvraag invult, zal de verzekeringsmaatschappij u vragen een medische vragenlijst in te vullen of een medisch examen te ondergaan (voor rekening van de maatschappij). Dit is afhankelijk van uw leeftijd en van het geleende bedrag. Na het analyseren van uw dossier, kan de maatschappij beslissen om :

 • U te verzekeren.
 • U te verzekeren met een bijpremie.
 • U te verzekeren door sommige risico’s uit te sluiten.
 • Weigeren om u te verzekeren.

De uitsluitingen?
De meeste contracten sluiten ambtshalve uit :

 • Het overlijden als gevolg van zelfmoord tijdens het eerste jaar van het contract.
 • Het overlijden als gevolg van kwaad opzet van de verzekeringsnemer of de begunstigde.
 • Het overlijden als gevolg van een juridische veroordeling, een misdaad of een opzettelijk feit veroorzaakt door de verzekeringsnemer.
 • Het overlijden als gevolg van deelname aan oproer (behalve in geval van wettelijke zelfverdediging).

Worden uitgesloten maar kunnen onderhandeld worden :

 • Het overlijden in een gevaarlijk land of land in oorlog.
 • Het uitoefenen van gevaarlijke sporten (diepzeeduiken, parachute, delta…).

De opties?

Mits een bijpremie, kan u genieten van :

 • Een verdubbeld kapitaal bij overlijden door ongeval.
 • Een kapitaal of rente in geval van blijvende invaliditeit.

Onze raad

Wanneer u een voorstel vergelijkt, kijk dan niet alleen naar de premie maar ook naar de looptijd . U zal soms verrast zijn. · Wanneer u een voorstel vergelijkt, kijk dan niet alleen naar de premie maar ook naar de looptijd . U zal soms verrast zijn.
Wanneer u met twee leent, is het interessant om ieder voor 2/3 van het geleende bedrag te verzekeren in plaats van de helft. In geval van overlijden zal de overlevende slechts een derde van de lening moeten aflossen in plaats van de helft. Dat zal helpen wanneer hij terugvalt op één inkomen temeer dat de vaste kosten dezelfde blijven.
Deel uw verzekeraar mee welke sporten u beoefent.
Lees de uitsluitingen van uw contract.