Tak 23

De Unit Linked verzekeringen, ook gekend als Tak 23

Dit is de nieuwste soort levensverzekeringen. Zij is in België toegestaan sinds 1993 dankzij een nieuwe wetgeving.
Het levensverzekeringscontract zal geen kapitalen of eindprojecties meer vermelden. Inderdaad, de premie zal omgezet worden in eenheden of fracties van één of meerdere fondsen die de verzekeringsmaatschappij aanbiedt. Om de waarde van het contract te kennen volstaat het aantal eenheden te vermenigvuldigen met de inventariswaarde van het fonds. De waarde van het fonds schommelt naargelang de waarde van de titels die in het fonds opgenomen zijn. Dit type van verzekeringen geeft dus geen resultaatverbintenis.
De netto-opbrengst van het fonds komt voor de volle 100 % ten goede aan de verzekeringnemer. Iedere verzekeraar (fondsbeheerder) zal zich inspannen om de beste resultaten neer te leggen. Daarom spreekt men ook van een middelenverbintenis.

Kenmerken van de Unit Linked verzekeringen

 • levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen
 • beleggingsricico afhankelijk van het gekozen beleggingsfonds (bvb. kiezen voor meer obligatie of minder aandelen)
 • sommige producten voorzien 100% kapitaalsgarantie
 • rendement niet gegarandeerd en afhankelijk van de evolutie van het fonds
 • onderhevig aan premietaks 1.1%
 • De verzekering wordt vaak onderschreven op lange termijn (10 jaar is aan te bevelen). Het contract voorziet meestal geen voorafbepaalde einddatum. Dit noemt men open-ended. De verzekeringnemer zal zelf het geschikte moment bepalen waarop hij uit het fonds wil stappen.
 • De premie wordt na aftrek van de instapkosten omgezet in eenheden van het gekozen fonds. Het is het rendement van het fonds dat het rendement van het contract zal bepalen. Er is dus geen sprake meer van technische rentevoet, noch van winstdeelname.
 • Bij overlijden van de verzekerde zal aan de begunstigde de waarde van het contract worden uitgekeerd. De verzekeringnemer kan echter een bijkomend kapitaal bij overlijden verzekeren.
  De verzekeraars kunnen verschillende formules aanbieden. Zo kan de klant opteren om bij overlijden minstens de gestorte premies te recupereren ingeval de waarde van de belegging lager is. De premie van de dekking overlijden wordt betaald door verkoop van eenheden in het fonds.
 • De verzekeringnemer heeft de vrijheid om te betalen wat hij wil, wanneer hij wil. Hij kan ook van fonds wisselen.