Pensioen

In België en in de rest van Europa is het geen nieuw gegeven dat de bevolking op termijn sterk zal vergrijzen. Die vergrijzing zal een grote budgettaire en sociale weerslag hebben. Er wordt geschat dat er meer passieven dan actieven op de arbeidsmarkt aanwezig zullen zijn.
Gezien de eerste pijler (wettelijke pensioenen) op een repartitiesysteem berust, is het opbouwen van een eigen aanvullend pensioen niet minder dan een noodzaak. Bereken je wettelijk pensioen, hier.

 

Het wettelijk pensioen zal alleszins een heel stuk kleiner zijn dan de inkomsten die we hadden tot dan toe. Dat pensioen zal in het beste geval ongeveer 60% zijn van het laatst verdiende loon. Maak voor jezelf de rekening…

Dit feit op zich is toch al reden genoeg om elke maand een kleine som geld te sparen voor je actieve, oude dag?

Dit kan volgens de tweede en derde pijler van het pensioenstelsel.