Garantie

De polis Garantie gaat in als de polis Montage en Proeven afgelopen is, als dus het “echte” leven van de machine begint. Natuurlijk kunnen ook andere zaken dan machines verzekerd worden in garantie: verf, herstellingsspecie, gevelrenovatie, behandeling van betonrot, enz. De garantie begint dan te lopen na de verkoop of de applicatie. De waarborg wordt steeds gelimiteerd door de verkoop- of leveringscontacten.

Wie sluit de polis Garantie?

Dat is de fabrikant. Meestal gaat het om goed gestructureerde bedrijven (met ISO en andere certificaten). Voor het sluiten van de polis moeten ze controles toelaten. Ook de opleiding aan en handleidingen voor de klanten/gebruikers zijn belangrijk. Machines of producten die niet gebruikt worden zoals het hoort of waarvoor ze dienen (bijvoorbeeld een kraan voor 30 ton die grotere lasten heft) zijn uitgesloten. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen de beroeps- en de privésfeer.

Wat is wel en niet verzekerd?

Stukken onderhevig aan versnelde slijtage zijn uitgesloten. Ook de onrechtstreekse schade en het terugroepen van producten (recall) zijn niet verzekerd. Daarvoor is er de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering/Product.

Voor machines strekt de waarborg zich uit tot de conceptie- of constructiefouten. Het eigen gebrek is niet gedekt; daarvoor moet u een polis Machinebreuk sluiten. In ieder geval zijn er geen overlappingen tussen de polissen Machinebreuk en Garantie; ze vullen mekaar precies aan.

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering Garantie.