Zonnepanelen

Steeds meer bedrijven installeren een photovoltaïsch park op de grond of op het dak van hun kantoor, fabriek of hangar. Een sluitende verzekering voor zonneparken is de polis Alle Risico’s Elektronica (ARE). Daaraan kunt u ook een FLEXA-verzekering (Fire, Lightning, Explosion, Aircraft) koppelen en een verzekering Bedrijfsschade.

Wat kunnen we verzekeren?

Meest gebruikelijk zijn

 • Zonnepanelen geïntegreerd in het dak
 • Zonnepanelen op een dragende kaderstructuur, zoals het zonnegootsysteem
 • Dunnefilm-zonnepanelen

Daarnaast verzekeren we ook

 • Innovatieve zonnepanelen gebaseerd op “non-proven technology”
 • Zonnepanelen die niet verkleefd worden (niet volgens het zonnegootsysteem)
 • Suntracking

Veel nieuwe verzekeraars van zonnepanelen dekken alleen schade door uitwendige oorzaken. Wij daarentegen verzekeren zowel uitwendige als inwendige oorzaken. In tegenstelling tot veel andere verzekeraars verzekeren wij ook de elektronische componenten.

Voor de bouw en het testen van zonnepanelen verwijzen we naar de polissen Montage en Proeven.

Alle Risico’s Elektronica

De polis ARE dekt de volgende risico’s

 • Schade als de zonnepanelen in werking zijn of stil liggen
 • Schade bij het demonteren, verplaatsen en opnieuw monteren van panelen voor onderhoud, nazicht, revisie of herstelling
 • Serieschade
 • Diefstal
 • Schade door bliksem en overspanning

Bijkomende mogelijkheden zijn: schade door brand, ontploffing en luchtvaarttoestellen (samen FLEXA, voor “Fire, Lightning, Explosion and Aircraft”), blussen, waterschade, kosten voor prestaties buiten de normale arbeidsduur, technici uit het buitenland, versneld vervoer en kosten om de activiteitsvermindering te beperken.

Contacteer ons vrijblijvend met uw vraag over uw verzekering Zonnepanelen of ARE.